Tilraunir með hitamyndavél

Selasetrið hefur í sumar unnið að frumtilraun þar sem hitamyndavél er fest á flygildi (drone) sem flogið er yfir sellátur til að taka myndir. Einnig er venjuleg myndavél fest á flygildið. Í verkefninu verða loftmyndir teknar með hitamyndavél bornar saman við venjulegar loftmyndir, ásamt talningarniðurstöður talninga frá landi.

Stofnstærðartalningar á landsel fara yfirleitt fram úr lofti, en þar sem stundum getur verið erfitt að greina seli frá umhverfinu, er núna gerð tilraun til að ná fram nákvæmari niðurstöðum með því að gera bæði heðbundnar talniningar og talningar með hjálp hitamyndavélar. Markmið verkefnisins er að áætla hvort hitamyndavélar gefi nákvæmari talningarniðurstöður og geti jafnvel verið kostur þegar áætla á stofnstærð landsela. Verkefnið er unnið í samstarfi við Svarma ehf og styrkt af Nýsköpunarsjóði námsmanna.

Thermal Camera

 

Hitamyndavéla eins og sú sem notuð er í verkefninu