Nýr bókarkafli hjá ferðamáladeild

Jessica Aquino lektor og Georgette Leah Burns fyrrum deildarstjóri ferðamáladeildar Háskólans á Hólum hafa fengið birtan bókarkafla sem ber heitið „Creative Tourism: The Path to a Resilient Rural Icelandic Community“. Þar fjalla þær um það með hvaða hætti áfangastaðir ferðamanna þar sem sköpun er í fyrirrúmi geta bætt búsetuskilyrði og efnahag á dreifbýlum svæðum. Húnaþing vestra og hugmyndafræðin á bak við Selasetur Íslands er notuð sem raundæmi í rannsókninni. Horft er til þess hvernig uppbygging á skapandi ferðaþjónustu hefur verið notuð til að efla seiglu í hinu fámenna samfélagi í Húnaþingi vestra. Einnig er rýnt í það hvernig seigla samfélaga getur þróast í gegnum stuðning við sjálfbæra þróun menningar.

Sjá nánar:

Aquino, J. F., & Burns, G. L. (2021). Creative Tourism: The Path to a Resilient Rural Icelandic Community. In Creative Tourism in Smaller Communities: Place, Culture, and Local Representation. Calgary: University of Calgary Press. Retrieved from http://hdl.handle.net/1880/113280

Nýr Framkvæmdastjóri

Ráðinn hefur verið framkvæmdastjóri við Selasetur Íslands frá 1. janúar 2021
Páll Línberg Sigurðsson

Páll Línberg Sigurðsson verðandi framkvæmdastjóri Selaseturs Íslands, Guðmundur Jóhannesson
stjórnarformaður Selaseturs Íslands.
Við undirskrift ráðngar Páls Línbergs Sigurðssonrs.

Auka Aðalfundur

Boðað er til auka aðalfundar föstudaginn 9. Október 2020, kl 17:00 í Selasetri Íslands

  1. Staðfesting á skipan stjórnar.
  2. Önnur mál.

Guðmundur Jóhannesson
Stjórnarformaður

Framkvæmdastjóri Selasetur Íslands

Laus er staða framkvæmdarstjóra við Selasetur Íslands. Um er að ræða fullt starf í eitt ár með möguleika á framlengingu. Selasetur Íslands var stofnað árið 2005 og hlutverk þess er að standa fyrir rannsóknum á selum og náttúrutengdri ferðaþjónustu. Megin markmið setursins er að efla náttúrutengda ferðaþjónustu í Húnaþingi vestra, vinna að eflingu selaskoðunar á svæðinu og standa fyrir fjölbreyttum rannsóknum, fræðslu og upplýsingamiðlun um seli við Ísland. Starfsstöð framkvæmdastjóra er á Hvammstanga sem er fjölskylduvænt samfélag.

Í starfinu felst:

  • Stefnumótun og stjórnun Selaseturs Íslands
  • Öflun rannsóknastyrkja og framkvæmd verkefna á fræðasviðum setursins
  • Uppbyggingu náttúru- og menningartengdrar ferðaþjónustu á Norðurlandi vestra
  • Móttaka gesta og miðlun þekkingar
  • Rekstrar- og fjármálastjórnun setursins

Við leitum að einstaklingi með:

  • Meistarapróf á fræðasviði sem nýtist til uppbyggingar starfsemi Selaseturs Íslands en doktorsmenntun er æskileg
  • Reynslu af stjórnun, rannsóknum og þróunarstarfi
  • Leiðtogahæfileika, ábyrgð, frumkvæði og hæfni í mannlegum samskiptum

Umsækjandi þarf að geta hafið störf 1. janúar 2021 og er krafist búsetu í Húnaþingi vestra. Umsóknir berist fyrir 1. nóvember 2020 ásamt afritum af prófskírteinum, ferilskrá og nöfnum tveggja meðmælenda. Umsóknir sendist til Guðmundar Jóhannessonar, gummijo@simnet.is  

Auka Aðalfundur

Boðað er til auka aðalfundar fimmtudaginn 24. september 2020
kl 18.00 í Dæli Víðidal.

1. Staðfesting á skipan stjórnar
2. Önnur mál

Guðmundur Jóhannesson
Stjórnarformaður