Opinn fyrirlestur: Umhyggjusiðferði sem nálgunaraðferð við sjálfbæra þróun í ferðaþjónustu

Dr. Jessica Aquino verður með opinn fyrirlestur á ensku fimmtudaginn, 2. desember kl. 20 í Selasetrinu. Umræðuefnið er umhyggjusiðferði sem nálgunaraðferð við sjálfæbra þróun í ferðaþjónustunni eða “Ethics of Care Approach to Sustainable Tourism Development“.

Hugmyndin um siðfræði hefur færst frá upphafi sem umhyggja milli tveggja manna yfir í miklu víðtækari femíníska siðfræði og opinbera siðfræði. Siðferði sem nálgunaraðferð snýst um samfélag sem styður okkur og sem við styðjum. Umhyggja er viðvarandi ferli sem fer yfir hugmyndina um umhverfisvernd til að skilja menn sem meðlimi „lifandi vefs“. Með því að nota siðfræðinálgunina miðar þessi kynning að því að þróa greiningarramma fyrir samfélagsþróunaraðferðir í sjálfbærri þróun ferðaþjónustu. Það mun svara rannsóknarspurningunni; Hvers konar innsýn sýnir umhyggjusiðfræðinálgun um samfélagsþróun í sjálfbærri ferðaþjónustu á Selasetri Íslands?

Erindinu lýkur með umræðum um framtíðarverkefni þessu tengt.

Open Lecture
Opin fyrirlestur, fimmtudaginn 2. desember kl. 20

Ný fræðigrein birt

Ný fræðigrein var nýlega birt eftir þær Cécile M. Chauvat, Dr. Jessica Aquino og Dr. Sandra M. Granquist. Greinin heitir: Visitors’ values and perceptions of seal watching management in Northwestern Iceland.

Cécile starfar hjá Náttúrustofnun Norðurlands vestra í samvinnu við Selasetur Íslands. Jessica er lektor við ferðamáladeild í dreifbýli við Háskólann á Hólum og ferðamálarannsóknir við Selasetur Íslands. Sandra starfar hjá Haf- og ferskvatnsrannsóknastofnun og Selarannsóknum við Selasetur Íslands. Greinina, Visitors’ values and perceptions of seal watching management in Northwestern Iceland má nálgast hér.

Greinin er ókeypis fyrir fyrstu 50.

Cécile M. Chauvat
Cécile M. Chauvat
Dr. Jessica Aquino
Dr. Jessica Aquino
Dr. Sandra M. Granquist
Dr. Sandra M. Granquist

Stofnmat og ráðgjöf á landsel 2021

Nýtt mat á stofnsstærð landsels við Ísland og ráðgjöf varðandi veiðar liggja nú fyrir í samstarfsverkefni Selaseturs Íslands og Hafró. Lagt er til að beinar veiðar á landsel verði áfram takmarkaðar og að gripið verði til frekari aðgerða til að draga úr meðafla landsels við netaveiðar, til að stuðla að því að stofnstærð nái aftur stjórnunarmarkmiðum stjórnvalda. Jafnframt er lagt til að reynt verði að takmarka möguleg truflandi áhrif af athöfnum manna á landsel, sérstaklega yfir maí til ágúst þegar kæping og háraskipti eiga sér stað.

Hlekkur á ráðgjöf.

Ráðgjöf byggir á mati á stærð landselsstofnsins við Ísland sem Hafrannsóknastofnun, í samvinnu við Selasetur Íslands, hefur nýlega lokið vinnu við. Matið byggir á talningum sem fram fóru sumarið 2020.

Hlekkur á tækniskæyrslu ráðgjafar.

Samkvæmt matinu er stofninn um 10,300 dýr sem er 69% færri dýr en árið 1980 þegar fyrstu talningar fóru fram. Matið sýnir um 9% fjölgun í stofninum frá árinu 2018 þegar sambærilegt stofnstærðarmat var síðast unnið. Benda niðurstöður undanfarinna ára til þess að stærð stofnsins sé að sveiflist nálægt sögulegu lágmarki. Samkvæmt stjórnunarmarkmiðum stjórnvalda fyrir landsel við Ísland skal lágmarks stofnstærð vera 12.000 selir. Niðurstöður stofnmatsins sem eru 14% undir þessum markmiðum krefjast því áframhaldandi aðgerða til að ná þeim.

Nánari upplýsingar um talningarnar 2020 eftir svæðum og í samanburði við fyrri ár má lesa í nýrri grein í ritröðinni Haf- og vatnarannsóknir.

Hlekkur á nýútkomna skýrslu um landsel.

Tilkynningin frá Hafrannsóknastofnun.

Kennsluakademía opinberu háskólanna stofnuð

Kennsluakademía opinberu háskólanna hefur verið stofnuð, 11 fengu inngöngu. Þar á meðal hún Dr. Jessica Aquino, deildarstjóri Ferðamálarannsóknarsviðs hjá Selasetrinu og lektor í Ferðamáladeild Háskólans á Hólum.

©Kristinn Ingvarsson

Hlutverk Kennsluakademíu opinberu háskólanna er að efla samtal um kennslu og kennsluþróun innan og milli háskóla, styðja við öflugt náms- og kennslusamfélag og hvetja til kennsluþróunar. Akademían er sett á laggirnar með stuðningi og hvatningu frá mennta- og menningarmálaráðuneyti og aðild allra opinberu háskólanna, Háskóla Íslands, Háskólans á Akureyri, Landbúnaðarháskóla Íslands og Háskólans á Hólum.

Sæti í Kennsluakademíunni er viðurkenning sem hlotnast þeim kennurum sem hafa sinnt kennslu sinni og kennsluþróun af einstakri fagmennsku og fræðimennsku og eru reiðubúnir að deila reynslu sinni með samstarfsfólki sínu og fræðasamfélaginu.

©Kristinn Ingvarsson

https://www.hi.is/frettir/kennsluakademia_opinberu_haskolanna_stofnud_11_fa_inngongu?